Visie

Fablab Groningen staat specifiek voor Ontwikkeling, van zowel haar omgeving als van zichzelf, en voor open innovatie, net als andere Fablabs.
FabLab Groningen wil Het Lab zijn voor Noord-Nederland voor iedereen die meer wil met Maken. Maar de ambitie ligt nog hoger; Fablab Groningen wil het lab zijn waar meer met Maken wordt bereikt, waar het Maken zelf verder wordt ontwikkeld en waar verbindingen met nieuwe partijen, cross-sectoraal, worden uitgeprobeerd of aan andere partijen worden doorgegeven voor kruisbestuiving. Fablab Groningen is het ontwikkel lab voor Maak mogelijkheden!

Missie

FabLab Groningen is een onafhankelijk lab voor experimenten in Maken, gevestigd in de kelder van Launch Cafe Groningen. FabLab Groningen is een stichting die het delen van kennis en zelfontplooiing wil bevorderen. Dit doet het Lab praktisch door middel van 4 pijlers:
(1) open inloop
(2) onderwijs
(3) ondernemerschap
(4) onderzoek

4 pijlers

1. OPEN INLOOP

● Laagdrempelige toegang tot digitale productietechnieken
● Stimuleren van een open source werkwijze
● Cursus aanbod voor gebruik machines Fablab
Voor de lokale gemeenschap toegang bieden tot digitale productie machines door middel van
open inloop uren en als kenniscentrum fungeren voor individuen en organisaties die onze
missie delen. We bieden introductie cursussen om mensen op weg te helpen.

2. ONDERWIJS

● Workshops
● Promotie maker onderwijs (21st century skills)
● Kenniscentrum digitale productie
Wij erkennen de rol die het makeronderwijs kan spelen om 21st century skills te leren en willen dat
het onderwijs hier op inspeelt. Dit doen we door het opleiden van zowel docenten en leerlingen in
digitale productie technieken via workshops, docent ontwikkel teams en rondleidingen. Ook zetten
wij ons in om de open-source filosofie te promoten binnen het onderwijs en open source projecten te
koppelen aan schoolopdrachten.

3. ONDERNEMERSCHAP

● Motiveren tot ondernemerschap (samenwerking VentureLab en Launch Cafe)
● Innovatie door middel van Rapid Prototyping
● Kenniscentrum digitale productie voor ondernemerschap, MKB en bedrijven uit de regio
Het begeleiden van productontwikkeling en deze op de markt te brengen. Het aanzetten van nieuwe
ondernemingen om volgens de open-source filosofie te werken. Het geven van lezingen en workshops
(voor ondernemers die al in de open-source richting gaan maar waarmee samengewerkt kan worden.)
om mensen bewust te maken van de mogelijkheden die digitale productie kan voorzien.

4. ONDERZOEK

● Nieuwe digitale productie methoden / Sensortechnologie (IoT) (Samenwerking met IoT academy, Sensor proeftuin Assen)
● Valorisatie materiaal onderzoek
● Verwerken van afvalstromen
● Kenniscentrum voor het inzetten van digitale productie technieken in de wetenschap
Valorisatie van materiaalonderzoek door op zoek te gaan naar manieren waarom digitale productie
meerwaarde kan creëren voor de materialen. Door middel van samenwerkingsverbanden op zoek
gaan naar materialen die reststromen verwerken (upcycling). Voor dit onderzoek wordt specifiek
samenwerking gezocht met de universiteiten in de regio en andere partijen die innovatief werken aan
deze materie.