Visie

  • Fablab Groningen staat specifiek voor ontwikkeling, van zowel haar omgeving als van zichzelf, en voor open innovatie, net als andere Fablabs.
  • Fablab Groningen wil hét lab van Noord-Nederland zijn voor iedereen die meer wil met maken.
  • Fablab Groningen wil het lab zijn waar men meer bereikt met maken. Waar het maken zelf verder wordt ontwikkeld. Waar men verbindingen met nieuwe partijen, cross-sectoraal, uitprobeert of aan andere partijen doorgeeft voor kruisbestuiving.
  • Fablab Groningen is het ontwikkel lab voor maakmogelijkheden.

Missie

Fablab Groningen is een onafhankelijk lab voor experimenten in maken. Fablab Groningen is een stichting die het delen van kennis en zelfontplooiing wil bevorderen. Dit doet het lab praktisch door middel van vier pijlers:
(1) open inloop
(2) onderwijs
(3) ondernemerschap
(4) onderzoek