Visie

Fablab Groningen staat specifiek voor Ontwikkeling, van zowel haar omgeving als van zichzelf, en voor open innovatie, net als andere Fablabs.
FabLab Groningen wil Het Lab zijn voor Noord-Nederland voor iedereen die meer wil met Maken. Maar de ambitie ligt nog hoger; Fablab Groningen wil het lab zijn waar meer met Maken wordt bereikt, waar het Maken zelf verder wordt ontwikkeld en waar verbindingen met nieuwe partijen, cross-sectoraal, worden uitgeprobeerd of aan andere partijen worden doorgegeven voor kruisbestuiving. Fablab Groningen is het ontwikkel lab voor Maak mogelijkheden!

Missie

FabLab Groningen is een onafhankelijk lab voor experimenten in Maken, gevestigd in de kelder van Launch Cafe Groningen. FabLab Groningen is een stichting die het delen van kennis en zelfontplooiing wil bevorderen. Dit doet het Lab praktisch door middel van 4 pijlers:
(1) open inloop
(2) onderwijs
(3) ondernemerschap
(4) onderzoek