Wat is een FabLab?

Fablab Groningen maakt deel uit van een wereldwijde community van FabLabs. De naam is een samentrekking van Fabrication Laboratory.

Filosofie

Een FabLab is een voor iedereen toegankelijke digitale werkplaats, waar mensen worden aangemoedigd om zelf dingen te maken met verschillende technieken. Ook moedigen we het openlijk delen van ontwerpen en ideeën aan. Anders gezegd: een FabLab is een laagdrempelige werkplaats waar gebruikers met een aantal computergestuurde prototyping machines hun ideeën kunnen omzetten naar tastbare producten.

In principe heeft een FabLab een lasersnijder, CNC-frees, 3D-printer, foliesnijder en een electronicahoek. Een belangrijk kenmerk van FabLabs is dat zij onderling hun kennis delen. Het zijn vaak kweekvijvers voor innovatie.

Oorsprong

De geestelijk vader van de FabLabs is Prof. Dr. Neil Gershenfeld van het Center for Bits and Atoms (CBA) aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij gaf eens een semester ‘How to make (almost) anything’, waarvoor hij een lab voor digitale fabricage oprichtte. Dit was zo succesvol en trok dermate veel aandacht, dat er meer FabLabs volgens dit model ontstonden. Inmiddels bestaat de wereldwijde gemeenschap uit ruim 600 FabLabs, waarvan 49 in Nederland (stand december 2019). Om je een Fablab te mogen noemen, moet je instemmen met de Fabcharter. Fablab is een gemeenschap, geen franchise.