Wat is een Fablab?

het FabLab maakt deeluit van een wereldwijde community van FabLabs.
De naam is een samentrekking van Fabrication Laboratory.

Filosofie

Een FabLab is een voor iedereen  toegankelijke  digitale werkplaats waar mensen worden aangemoedigd om zelf dingen te maken door middel van verschillende technieken en waar het openlijk delen van ontwerpen en ideeën wordt aangemoedigd. Of anders gezegd: een FabLab is een werkplaats die laagdrempelige toegang biedt tot een aantal computergestuurde prototyping machines, waarmee gebruikers hun ideeën kunnen omzetten naar tastbare produkten.

Een FabLab heeft in principe een lasersnijder, een CNC-frees, een 3D-printer, een foliesnijder en een electronicahoek.
Een belangrijk kenmerk van Fablabs is dat zij hun kennis delen met andere Fablabs. Het zijn zijn vaak kweekvijvers voor innovaties.

Oorsprong

De geestelijke vader van de Fablabs is Prof. Dr. Neil Gershenfeld van het Center for Bits and Atoms (CBA) van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij gaf eens een semester ‘How to make (almost) anything’, waartoe hij een lab voor digitale fabricage opzette: het FabLab. Dit was zo succesvol en trok dermate veel aandacht dat er meer Fablabs volgens dit model ontstonden. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een wereldwijde community van meer dan 600 Fablabs, waarvan 46 in Nederland (stand maart 2017)
Om je een Fablab te mogen noemen, moet je instemmen met de Fabcharter.
Fablab is een community, geen franchise.